Disclaimer

Deze website wordt beschikbaar gesteld door Saint-Germain. Door uw bezoek aan RioolRijnmond.nl en gerelateerde webpagina’s stemt u in met de voorwaarden in deze disclaimer. Deze disclaimer specificeert de voorwaarden waaronder wij de informatie op deze website aanbieden.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij de publicatie van informatie, gegevens, cijfers en andere data op deze website. Mocht desondanks de inhoud van deze website incorrect of onvolledig zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. We behouden ons het recht voor om zonder aankondiging de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verwijderen of uit te breiden. Wij streven naar een zorgvuldige omschrijving van onze dienstverlening en de bijbehorende prijzen. Verschillen in interpretatie van de gepubliceerde diensten en de prijsstelling vormen nooit aanleiding om een overeenkomst met RioolRijnmond.nl en/of Saint-Germain te kunnen claimen.

RioolRijnmond.nl is ook niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht door of voortvloeit uit het gebruik van deze website, de informatie die daarop gepubliceerd wordt of het niet kunnen raadplegen van de website om welke reden dan ook.

Het is niet toegestaan om teksten, foto’s of andere materialen op deze website te hergebruiken, kopiëren, dupliceren of op enigerlei wijze publiceren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Saint-Germain. Het intellectueel eigendom berust bij Saint-Germain.

Saint-Germain aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.