Privacy verklaring

Saint-Germain (met handelsnamen ‘RioolRijnmond’ en ‘RioolRijnmond.nl’) is gevestigd in Spijkernisse en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81694628.

Saint-Germain respecteert de privacy van zijn informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de daartoe geldende wet- en regelgeving wordt verwerkt. Daarvoor hebben wij passende maatregelen genomen.

In deze verklaring informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Verwerking van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon kan identificeren. Een persoonsgegeven kan bijvoorbeeld een naam, adres of telefoonnummer zijn.

Welke persoonsgegevens verwerkt Saint-Germain en waarom? Saint-Germain verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Dat kan gebeuren als u solliciteert naar een functie bij ons, een opdracht plaatst of op andere wijze gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. De website van RioolRijnmond gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Uw gegevens zullen nimmer zonder uw toestemming aan derden worden noodzakelijk is voor de uitvoering van uw verzoek. Dit kan bijvoorbeeld als wij onderdelen voor uw installaties bestellen en deze rechtstreeks bij u laten afleveren. Het is ook mogelijk dat Saint-Germain wordt verplicht uw gegevens af te staan op grond van wet- of regelgeving of een uitspraak van een rechtsprekende instantie. Saint-Germain verkoopt uw gegevens in geen geval aan derden.

Ook bewaart Saint-Germain uw gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt.

Uw privacyrechten

Als u geen informatie over de producten en diensten van Saint-Germain wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen. Ook heeft u het recht Saint-Germain te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en Saint-Germain heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen tegen verlies of onrechtmatige verwerking ervan. Hiertoe gebruikt Saint-Germain beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers en firewalls.

Wijzigingen privacy- beleid

Saint-Germain behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen.

Vragen

Als u nog vragen hebt naar aanleiding van dit privacy statement, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010-2613818 of mailadres Info@saint-germain.nl .